Akce II. pololetí 2013 pořádané KK Brno-Rybníček

Autor: Administrator <pes(at)cz-pes.cz>, Téma: Výcvik, Vydáno dne: 09. 09. 2013

Přehled akcí pořádaných KK Brno-Rybníček v II. pololetí 2013. 

29. září 2013 neděle zkoušky  IPO rozhodčí: pan Klepáč
06. října 2013 neděle zkoušky ZOP, ZPU rozhodčí: pan Novák
12. října 2013 sobota zkoušky NZŘ rozhodčí: pan Pouč
02. listopadu 2013 sobota zkoušky IPO rozhodčí: pan Mnich
26. října 2013  54. ročník Valíčkova memoriálu dle IPO I  a IPO III se zápisem zkoušky a dle ZPU 1  (bez speciálního cviku),                                 rozhodčí: Jiří Hammer,  Milan Oliva,  ing. Luděk Novák

 

 

Zájemci se mohou získat bližší informace a hlásit se na tel. č. 737775150.

Uzávěrka přihlášek společně s uhrazeným startovným vždy 3 týdny před konáním akce. Vzhledem k negativním zkušenostem z minulého období na přihlášku bez uhrazení startovného nebude brán zřetel a pokud se řádně přihlášený účastník poté dané zkoušky nezúčastní, startovné  propadá ve prospěch kynologického klubu.

Startovné pro členy KK Brno-Rybníček činí 250,- Kč , pro nečleny KK Brno-Rybníček činí 400,- Kč.